KTO SME

UPside vznikol ako reakcia na potrebu alternatívneho miesta pre mladých, kde môžu atraktívne, v bezpečnom prostredí, tráviť svoj voľný čas. Obchodná ulica je hlavne počas víkendov frekventovaným miestom pre stretávanie sa mladých ľudí. Snažili sme sa im byť čo možno najbližšie a preto UPside sídli práve na Obchodnej ulici. Fungujeme na základe princípov nízkoprahových zariadení a pre mnohých mladých sa stávame vhodným miestom pre stretávanie sa s priateľmi, zábavu a rôzne voľnočasové aktivity, koncerty a ďalšie akcie. Program prispôsobujeme potrebám a záujmom mladých ľudí, je pre nás kľúčové, aby sa u nás cítili príjemne a mali chuť a motiváciu prísť zas. Zároveň sa snažíme stierať rasové, finančné, sociálne, časové, či iné prekážky v prístupe do nášho klubu.

Myšlienka založiť UPside prišla v našom občianskom združení IPčko, ktoré už od roku 2012 realizuje veľmi úspešný projekt internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Denne tam poskytujeme online psychologickú pomoc, sociálne, právne ako aj osobnostno-rozvojové poradenstvo i podporu, ale hlavne priateľské sprevádzanie.

Tieto služby sú pre mladých ľudí k dispozícii aj v UPside, za pomoci odborníkov psychológov a sociálnych prácovníkov. Hlavným pilierom našej organizácie sú dobrovoľníci, ktorí sa rozhodlli z vlastnej vôle priložiť ruku k dielu a pomáhajú nám napĺňať našu víziu. Naše projekty sú určené mladým ľuďom. Osobitne sa venujeme pomoci tým, ktorí sa ocitli v ťažkej, pre nich nezvládnuteľnej, situácii. UPside chce byť miestom skutočného stretnutia, miestom, v ktorom je základným princípom prijatie.

Túto myšlienku sme vložili do konkrétneho miesta, ktoré tvoria pivničné priestory zariadené ako útulná obývačka tvorená nábytkom vyrobeným z paliet, sedacími vakmi a nealko bar. V ňom ponúkame za dobrovoľný príspevok kvalitnú kávu, horúcu čokoládu, či domáce sirupy. Na zábavu sa u nás nachádza približne 40 spoločenských hier, stolný futbal a mini knižnica. Štandardne máme otvorené od stredy do soboty, počas letných prázdnin od stredy do piatka. Každý deň je vyplnený pestrým programom, ktorý tvoríme tak, aby si na svoje prišli najrôznejšie skupiny mladých ľudí a zároveň, aby samotný program mohol slúžiť ako preventívna, voľnočasová, či sebarozvojová aktivita. UPside sme vytvorili ako alternatívu voči všetkému, čo centrum mesta obvykle mladým ľuďom ponúka.

Upside priestor

Dokumenty

Ak patríš k tým, ktorí radi čítajú úradné dokumenty, môžeš sa pozrieť na stanovy nášho občianskeho združenia schválené dňa 25. 4. 2012 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

STANOVY NÁŠHO OZ

Tu si môžeš prečítať etický kódex, ktorý sa naši dobrovoľníci zaväzujú dodržiavať.

ETICKÝ KÓDEX DOBROVOĽNÍKA

V našej výročnej správe si môžeš v ročných intervaloch prečítať, čo sme všetko stihli od doby svojho vzniku a čomu sa venujeme.

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2o12

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2o13

VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2o14

Ak by si mal záujem propagovať UPside a IPčko.sk aj Ty, v rámci vlastných možností môžeš zavesiť naše LOGO tam, kde ho uvidia aj ostatní kamoši.

LOGO IPčko.sk

LOGO Občianskeho združenia

LOGO UPside