Pomôž

Ako venovať 2%?

Momentálne existuje možnosť venovať nám 2% zo svojich daní. Pre nás je to obrovská pomoc, ktorá nám dáva istotu v tom, aby sme robili svoju prácu dlhodobo. Kompletný návod, ako možno venovať 2% zo svojich daní nájdete tu.

Finančná pomoc

Najjednoduchší spôsob, ako môžeš aj Ty pomáhať mladým cez náš UPside, je darovať zo svojej trošky na beh nášho klubu. Pravidelný, hoci aj malý dar nás vie úžasne posunúť vpred a dáva nám dlhodobú stabilitu, aby sme mohli klub udržiavať a časom aj rozvíjať.

Ako využijeme Tvoj dar?

Budeme sa ho snažiť použiť čo najefektívnejšie. Každá ceruzka v našom klube niečo stojí, preto sme radi ak nám počet darcov umožní myslieť vo veľkom. Na dennom poriadku sú propagačné materiály, vďaka ktorým sa o nás dozvedia práve tí mladí, ktorí nás potrebujú. Veľkým výdavkom je pre nás samozrejme nájom a energie, ktoré so sebou prevádzka nesie. Materiálno-technické zabezpečenie síce nezvykne stáť tak veľa, no je ho treba často, a tak sa náklady vedia vyšplhať poriadne vysoko. No a v neposlednom rade sa peniaze môžu využiť na tvorivosť – mnohokrát máme skvelé nápady ako pre mladých urobiť čo najviac, no každý nápad niečo stojí. Čím väčšie možnosti máme, tým unikátnejšiu skúsenosť vieme mladým v kríze sprostredkovať.